Disclaimer

Verantwoording/aansprakelijkheid: RV4WD Landcruisers BV heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

RV4WD Landcruisers BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen naar andere websites.  RV4WD Landcruisers BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze en andere websites.