Werken aan vrede in Mali

Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.

Daartoe is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet, waar samen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat stap voor stap een duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf.

Vanuit het motto neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van de ander worden negatieve ontwikkelingen overwonnen en omgezet in positieve acties. Door de energieke werking die hiervan uitgaat wordt de weerbaarheid en de vitaliteit van de betrokkenen versterkt. Kernwaarden zijn:

Bottum-up
Wederkerigheid
Al doende leren
Inspelen op dagelijkse situaties
Respect en gelijkwaardigheid

De focus van het werk ligt op het samenwerkingstraject, waarbij communicatie, creativiteit, fantasie en openheid de belangrijkste ingrediënten zijn.

In Mali is sprake van een groeiende ongelijkheid tussen arm en “rijk”. Dit drijft de allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement van waaruit zij steun zoeken bij- en doelwit worden van radicale organisaties. Het werk van Here Bugu legt de nadruk op het opdoen van positieve kennis en ervaring.
De projecten op Here Bugu en in de omgeving zijn een kweekvijver, een leerschool. Zij versterken het gevoel van eigenwaarde en geven de participanten een eigen stem.

Alle activiteiten op Here Bugu zijn nauw met elkaar verweven. Om ze te ontwikkelen en te sturen vragen ze echter ook om een verschillende aanpak. De werkgebieden zijn:

Werkprojecten
Duurzame energie
Onderwijs
Kunst, cultuur en toerisme

Klik hier voor een mooi filmpje over Here Bugu gemaakt in 2014

Blog, laatste 8